Skip to content →

Audyt Akustyczny

  • Weryfikacja pod względem akustycznym projektów architektonicznych w przedmiocie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych oraz wewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, poziomu hałasu przenikającego od technicznego wyposażenia budynku oraz źródeł zewnętrznych a także czasu pogłosu lub chłonności akustycznej pomieszczeń i zrozumiałości mowy
  • Ocena wpływu technicznego wyposażenia nowoprojektowanego budynku (zewnętrzne urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji, etc.) na otaczające środowisko
tel. 502 618 666
mail. biuro@prostandard.pl