Skip to content →

Home

Pracownia Akustyki i Ochrony Środowiska proSTANDARD oferuje usługi w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz audytu akustycznego budynków.

Pracownia wykonuje:

  • Projekty akustyczne i budowlane zabezpieczeń przeciwhałasowych.
  • Ekspertyzy i analizy akustyczne.
  • Raporty oddziaływania na środowisko.
  • Pomiary hałasu w środowisku oraz pomiary akustyczne z zakresu akustyki budowlanej.
tel. 502 618 666
mail. biuro@prostandard.pl