Skip to content →

O pracowni

Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami jest przedmiotem zawodowej aktywności prowadzącego Pracownię od roku 1978.

Zakres działalności – projekty, badania i analizy techniczne, doradztwo obejmuje zagadnienia związane z ogólnie pojętą ochroną środowiska a w szczególności z kształtowaniem optymalnego klimatu akustycznego w środowisku życia i pracy człowieka.

Projekty wykonywane w Pracowni realizowane są w oparciu o specjalistyczną wiedzę i dorobek naukowy z zakresu akustyki, zgromadzony w czasie kilkunastoletniej pracy w Środowiskowym Laboratorium Akustyki i Spektroskopii Uniwersytetu Gdańskiego i pogłębiony współpracą z renomowaną instytucją konsultingową BeSB GmbH Berlin Schalltechnisches Büro oraz jednym z największych na świecie producentów zabezpieczeń przeciwhałasowych ” iac” Industrial Acoustics Company. Projekty opatrywane są sygnaturą rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zakresu ochrony przed hałasem i wibracjami lub biegłego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (a także Wojewody Pomorskiego) w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Pracownia wyposażona jest w wysokiej klasy aparaturę pomiarową do pomiaru i analizy hałasu i drgań (w tym aparaturę do pomiaru izolacyjności akustycznej przegród budowlanych).

W swojej praktyce stosuje nowoczesne oprogramowanie komputerowe umożliwiające symulację i ocenę zjawisk związanych z propagacją hałasu w środowisku, spełniające krajowe wymagania normatywne i w odpowiednim zakresie, wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/EC z dn. 25 czerwca 2002 („Directive relating to the assessment and management of environmental noise”). Poprawne przeprowadzenie prognoz, z użyciem właściwych do tego celu nowoczesnych metod obliczeniowych, ujmujących w sposób kompleksowy zagadnienia propagacji hałasu oraz jego ograniczenia, stanowi podstawowy warunek stosowanego w Pracowni właściwego i skutecznego projektowania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń ograniczających nadmierne rozprzestrzenianie się hałasu.

dr Krzysztof Środecki

  • doktor nauk fizycznych – akustyk
  • rzeczoznawca w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami od 1993 r.
  • biegły Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (upr. Nr 1193)
  • biegły Wojewody Pomorskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (upr. Nr 046)
tel. 502 618 666
mail. biuro@prostandard.pl