Skip to content →

Akustyka Budowlana

  • Ocena hałasu w pomieszczeniach zamkniętych wszystkich typów od technicznego wyposażenia budynku i zewnętrznych źródeł hałasu
  • Ocena hałasu zewnętrznego na elewacjach budynków istniejących i nowo projektowanych (tzw. miarodajnego poziomu dźwięku A)
  • Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (do projektów architektonicznych) – wytyczne dotyczące wymaganej izolacyjności okien i nawiewników
  • Ocena warunków pogłosowych w pomieszczeniach i zrozumiałości mowy
  • Wytyczne adaptacji akustycznej pomieszczeń w obiektach istniejących i projektowanych

Oceny wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm powołanych jako obowiązujące przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

tel. 502 618 666
mail. biuro@prostandard.pl