Skip to content →

Projekt Akustyczny ekranów przeciwhałasowych wzdłuż projektowanego przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku odcinek km 1+100 – km 4+860 (od skrzyżowania z ul. Gen. Andersa do ul. W. Wysockiego, 2009

tel. 502 618 666
mail. biuro@prostandard.pl