Skip to content →

Pomiary Akustyczne

  • Pomiary wszystkich rodzajów hałasu w środowisku zewnętrznym w tym miarodajnego poziomu dźwięku A dla nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • Pomiary hałasu maszyn i urządzeń
  • Pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej od urządzeń technicznego wyposażenia budynku i hałasu zewnętrznego przenikającego do wnętrza budynku
  • Pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród budowlanych (ścian i stropów)
  • Pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów
  • Pomiary czasu pogłosu i powiązanych parametrów akustycznych w pomieszczeniach zamkniętych

Pomiary wykonywane są zgodnie wymaganiami metodyk referencyjnych opisanych w obowiązujących normach i rozporządzeniach.

tel. 502 618 666
mail. biuro@prostandard.pl